Hyvä WordPress-projekti kestää kaksi kuukautta

 In verkkosivu, Wordpress

On kyseessä sitten verkkosivuston ”remppa” tai kokonaan uusi sivusto, kannattaa prosessiin varata hieman aikaa. Kiirehtimällä tulee usein tehtyä ratkaisuja ja päätöksiä, jotka eivät kanna alkuinnostusta pidemmälle. Nyrkkisääntönä verkkosivuprojektille on hyvä varata noin kaksi kuukautta työn tilaamisesta. Paljon tämän yli venyvä projekti ei palvele tarkoitustaan, sillä ylipitkissä projekteissa punainen lanka on vaarassa hukkua.

Projektin kulkuun sisältyy ehdotukset niin sisältörakenteesta, visuaalisuudesta kuin teknisistä ratkaisuistakin, ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Viilaukset kuten lomakkeet, Call to action-lisäosat, kartat ja sosiaalisen median integraatiot ovat pikälti teknistä työtä, jotka kannattaa säästää aivan viimeiseksi. Toimiva työjärjestys on esimerkiksi tällainen:

Viikko 1

Työ alkaa olemassa olevan sisällön analysoinnilla. Onko asiakkaalla sisältöä, jota halutaan hyödyntää uusille sivuilla? Pitääkö valokuvat uusia?  Onko asiakkaalla domain vai hankitaanko sellainen? Domain hankitaan tarvittaessa heti. Varsinkaan uuden yrittäjän ei kannata aikailla domainin varaamisen kanssa.

Alkuvaiheessa on myös tärkeää selvittää projektin tavoitteet: miksi asiakas haluaa uudistua? Onko kyseessä freesaus ja tason nostaminen, halutaanko vaikuttaa uudenlaiseen yleisöön vai onko asiakkaalla muita syitä? Sivuston rakenne suunnitellaan tavoitteiden mukaisesti tukemaan asiakkaan markkinointia.

Viikko 2

Sivustosta tehdään visuaalinen lay-out ja rautalankamalli, joka presentoidaan asiakkaalle.

Viikko 3

Visuaalinen ehdotus viedään testipalvelimelle ja presentoidaan asiakkaalle verkkoympäristössä, sisältäen tyypillisesti etusivun, yhden alasivun sekä sisältörungon. Presentointi tapahtuu verkkoympäristössä Sanavarman testipalvelimella. Pelkkä kuva ei ikinä siirry verkkoon 1/1, joten presentointi verkkoympäristössä on tärkeää oikean vaikutelman saamiseksi.

Viikko 4

Tehdään sivuston runkoon ja lay-outtiin halutut muutokset asiakkaan palautteen perusteella. Toteutetaan sisältötekstit ja alasivut valmiiksi asiakkaan hyväksynnän jälkeen.

Viikko 5

Presentoidaan asiakkaalle sivusto kaikkine sisältöineen. Sivulta puuttuu tässä vaiheessa vain toiminnallisuuksia, kuten sosiaalisen median syöte tai lomakkeita, jotka lisätään sivustolle julkaisun yhteydessä turhan työn välttämiseksi. Testipalvelinasennukset eivät nimittäin aina siirry live-palvelimelle pelkällä napin painalluksella.

Viikko 6

Toteutetaan sivuston lopullinen ja lay-out ja sisällöt asiakkaan palautteen perusteella.

Viikko 7

Sivuston julkaisu, jonka yhteydessä asennetaan analytiikkaa ja Google-näkyvyyttä parantavat lisäosat.

Viikko 8

Sivuston analysointi ja jatkokehityksestä sopiminen. Pelkkä hyvä verkkosivusto ei riitä, vaan nyt  sivustolle pitää saada yleisöä. Kun perusasiat ovat kunnossa, katseet kääntyvät jatkuvaan sisällöntuottoon, sosiaalisen median markkinointiin sekä Google-näkyvyyden kehittämiseen.

Summaten:

  • Varaa riittävästi aikaa tavoitteiden asettamisella ja sivuston rakenteen suunnittelulle
  • Ota ammattilainen mukaan jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa – saat todennäköisesti paljon uusia vinkkejä sivustosi kehittämiseen
  • Anna verkkosivuprosessille hetkinen – verkkosivun kehittämisen yhteydessä esiin nousee usein myös liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä asioita
  • Osaa vaatia: sivuston mobilitoimivuus, hakukonelöydettävyys, helppo päivitettävyys ja muut toiminnallisuudet ovat perusasioita, joiden täytyy toimia.
  • Tekijää valitettessasi muista, että vain verkossa tällä hetkellä olevat, toimivat verkkosivustot ovat käypiä referenssejä. ”Juuri valmistuvat” tai ”salaiset” referenssit ovat vain myyntipuhetta. Selvitä myös palveluntarjoajasi rooli referenssiprojekteissa – parin sisältötekstin kirjoittaminen tai päivän tekninen viilaus eivät tee pikkuprojektista asiakkuutta.

Kuvatun kaltainen verkkosivuprojekti Sanavarman toteuttamana kustantaa keskimäärin 2500€-4500€.

Onko verkkosivuston uudistaminen ajankohtaista?

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta!

Mikko Blomberg / Viestintätoimisto Sanavarma
044-5231358
mikko.blomberg@sanavarma.fi