Henkilötietolain (523/99)
10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Sanavarma
Y-tunnus: 2440106-0
Aleksanterinkatu 33
15140 Lahti
044 523 1358

Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi

Sanavarma markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Sanavarman oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Sanavarman mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Sanavarman viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakastietojärjestelmistä sekä yleisesti inetrnetissä saatavilla olevista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sanavarman tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu salasanalla ja palomuurilla.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Tietosuojavuodot

Sanavarma on tietovuotojen varalta velvollinen ottamaan yhteyttä tietoturvaviranomaiseen 72h kuluessa.