Asianajotoimisto Petteri Keinänen

Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy on yksityishenkilöiden ja pk-yritysten luotettava yhteistyökumppani oikeudenkäynneissä sekä muissa oikeudellista osaamista vaativissa toimeksiannoissa. Yritys muutti vuoden 2016 lopulla uusiin toimitiloihin, jolloin syntyi myös tarve uudistaa yritysilmettä ja verkkopresenssiä.

Sivuston haasteena oli yritys- ja yksityispalvelujen uskottava yhdistäminen kaikista oikeudellisista näkökulmista. Sivuston tekstisisältöä harkittiin tarkoin, jotta oikea viesti välittyy lukijalle tämän tilanteesta huolimatta. Visuaalisesti sivulla pyrittiin asiakkaan toiveiden mukaisesti tyylikkään pelkistettyyn ulkoasuun.

Verkkosivu noudattelee Ankara Designin Anna Räikkösen suunnittelemaa yritysilmettä.

Toimenpiteet

  • Verkkosivut